piątek, 27 stycznia 2012

Poprawiasz maturę? UWAGA NA LIMITY ECTS!!!

Ważna informacja dla tych, którzy studiują, ale chcą poprawić maturę, aby dostać się na inną uczelnię. Przeczytaj, jeśli nie chcesz płacić za studia!

Zgodnie z przepisami Ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, student studiów stacjonarnych w uczelni publicznej finansowanych z budżetu państwa, który rozpoczął studia w roku akademickim 2011/2012 albo w latach następnych, otrzyma limit punktów ECTS, w ramach których będzie miał prawo do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat.

Jeżeli musisz poprawiać maturę w sierpniu - zapraszamy na Maturalne Kursy Poprawkowe.Student ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć, za które może uzyskać na studiach:
  • pierwszego stopnia co najmniej 180 punktów ECTS, 
  • studiów drugiego stopnia - co najmniej 90 punktów ECTS, 
  • jednolitych studiów magisterskich - co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich. 

Student, który rozpoczął studia w roku akademickim 2011/2012, albo w latach następnych, i po zaliczeniu jednego lub kilku semestrów przerwał studia, a następnie podjął studia na nowym lub tym samym kierunku – otrzyma nowy limit punktów ECTS, ale pomniejszony o punkty już wykorzystane! Oznacza to, że za pozostałe punkty lub lata nauki będzie trzeba zapłacić.


Kiedy punkty ECTS są zaliczane jako wykorzystane?

Podczas uzyskania przez studenta zaliczenia zajęć dydaktycznych, którym przypisane są punkty. Czyli każdorazowy wpis zaliczenia przedmiotu do bazy USOS skutkuje wykorzystaniem określonej liczby punktów.


Składamy Oświadczenie

Student studiów stacjonarnych w uczelni publicznej jest obowiązany do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w drodze rozporządzenia. Jeżeli teraz studiujesz, zaliczasz przedmioty, czyli wykorzystujesz przysługujące Ci punkty. Chcesz rozpocząć od października nowy kierunek? – w Oświadczeniu musisz podać ilość wykorzystanych już punktów ECTS. Otrzymujesz nowy limit, ale pomniejszony o punkty wykorzystane.


Co to wszystko oznacza?

Oznacza, że jeżeli teraz studiujesz kierunek, z którego planujesz i tak zrezygnować, ponieważ chcesz poprawić maturę i rozpocząć nowe studia – każde uzyskane w tej chwili zaliczenie będzie Cię kosztować punkty, za które bądziesz musiał załacić gdy wyczerpiesz przysługujący Ci limit.

Lepiej o tym wiedzieć, ciesząc się uzyskaniem każdego kolejnego zaliczenia semestralnego. Szczególnie, kiedy planujemy spróbować jeszcze raz.

Jeżeli musisz poprawiać maturę w sierpniu - zapraszamy na Maturalne Kursy Poprawkowe

1 komentarz:

  1. Czy bęe musiała płaci za jakieś punkty jak mnie jeszcze nie rozliczy usos dodam ze jestem z uj ? Chcę po prostu zmienić kierunek po pierwszym roku w sesji zimowej nie zaliczyłam jednego przedmiotu.

    OdpowiedzUsuń