środa, 12 października 2011

Matura 2012 - zmiany na egzaminie ustnym z języka obcego

Zapewne już wiecie o tym, że od przyszłego roku zmieniono formę egzaminu maturalnego z języka obcego.  Nie będzie, tak jak do tej pory, podziału na maturę ustną na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego i muszą do niego przystąpić wszyscy maturzyści. W części pisemnej obowiązuje poziom podstawowy, natomiast w części ustnej nie będzie podziału.

Maturzyści, którzy wybrali język obcy zdawany jako obowiązkowy, również jako przedmiot dodatkowy, przystępują do egzaminu na poziomie rozszerzonym wyłącznie w części pisemnej.

W przypadku, kiedy Maturzysta wybrał inny język obcy (niż zdawany obowiązkowo), może go zdawać w części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, natomiast w części ustnej nie określa się poziomu.

Część ustna egzaminu będzie trwała 15 minut. W jej skład wejdzie rozmowa wstępna oraz 3 zadania.

Wpływ na ocenę będzie miała między innym poprawność gramatyczno-leksykalna, wymowa i płynność wypowiedzi.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz