sobota, 29 stycznia 2011

Materiały i przybory pomocnicze dla zdających egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji 2011 r.

Komunikat dyrektora CKE z dnia 8 grudnia 2010 r. o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2011 r.

Na podstawie § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w  sprawie egzaminów eksternistycznych (DzU nr 179, poz. 1273) ogłaszam listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin eksternistyczny w zimowej sesji egzaminacyjnej w lutym 2011 roku.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z  czarnym tuszem (atramentem) do rozwiązywania zadań egzaminu eksternistycznego, a ponadto może korzystać z materiałów pomocniczych, które będą przygotowane w każdej sali, oraz z własnych przyborów i urządzeń, które są wymienione na liście poniżej.

Materiały pomocnicze przygotowane w sali egzaminacyjnej dla każdego zdającego:
 • chemia -> karta wybranych tablic chemicznych
 • fizyka i astronomia -> karta wybranych wzorów i stałych fizycznych
 • geografia -> -
 • historia -> -
 • matematyka -> zestaw wzorów matematycznych
 • podstawy przedsiębiorczości -> -

Własne urządzenia i przybory:
 • chemia -> linijka, kalkulator prosty*
 • fizyka i astronomia -> linijka, kalkulator prosty*
 • geografia -> lupa, linijka, kalkulator prosty*
 • historia -> lupa
 • matematyka -> cyrkiel, linijka, kalkulator prosty*
 • podstawy przedsiębiorczości -> linijka, kalkulator prosty*
* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia tylko dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Można też za jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe.


Zamieszczamy materiały pomocnicze opracowane dla potrzeb egzaminu maturalnego i dopuszczone jako pomoce egzaminacyjne komunikatem Dyrektora CKE z dnia 17.02.2005 roku , z dnia 16.11.2005 r., 28.02.2006 r., 1.03.2007 r., 11.02.2008 r., 3.03.2009 i 2.03.2010 r.


  Wszystkie informacje pochodzą z oficjalnej strony CKE: www.cke.edu.pl

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz